znak omsOkresní myslivecký spolek  Kutná Hora
Myslivost
Honitby Čáslav
Honitby Kutná Hora
Doby lovu
 
 
WEB počítadlo:

OMS informuje.

Přírodní podmínky okresu Kutná Hora jsou velmi rozmanité. Zatímco severní část , rozkládající se v Polabské nížině, patřila vždy mezi nejprodukčnější oblasti v chovu drobné zvěře, pak jižní část v kopcovitém a lesnatém Posázaví je známa dobrými stavy srnčí a černé zvěře.
Kromě jmenovaných druhů byla v 80.letech vysazena na vhodných lokalitách i zvěř daňčí a mufloní. Daňčí zvěř se v oblasti chovu i mimo ni zdárně rozšířila, zvěř mufloní byla vzhledem k narůstajícím škodám na lesních kulturách prohlášena za nežádoucí a její chov je likvidován.

V rámci delimitace státní správy na pověřené obce Kutnou Horu a Čáslav byly i honitby rozděleny mezi tyto městské uřady

 

Lov hlavních druhů zvěře KH + Čáslav - odstřelem


Rok srnčí daňčí muflon černá zajíc bažant kachna holub liška kg/ha
1983 738 - - 77 5127 3789 1191 - - -
1985 875 - - 208 3393 3004 860 - - -
1987 902 - - 165 2089 2401 2768 - - -
1990 948 3 20 438 3733 3449 5218 - 403 -
1991 1195 9 24 466 3244 2665 4205 - 425 -
1992 1259 9 12 266 3468 3039 3073 - 352 -
1993 1342 17 9 394 3424 3068 2890 - 570 -
1994 1170 44 4 290 2762 3288 3498 - 898 -
1995 1187 44 - 383 1363 2007 3650 - 1262 -
1996 980 46 5 390 370 1776 4051 - 862 -
1997 941 38 1 432 279 2162 3177 - 890 -
1998 1080 43 4 822 574 4264 3363 - 1120 -
1999 1223 46 3 878 639 3770 3947 - 903 -
2000 1392 49 - 606 843 4862 4681 172 779 0,68
2001 1525 57 3 1034 993 5297 4650 139 769 0,88
2002 1461 39 2 918 921 4742 3973 217 624 0,82
2003 1 255 23 6 778 822 3 676 3 862 189 493 0,73
2004 1 479 37 5 1 180 1 245 3 376 3 730 309 644 1,03
2005 1 569 50 4 1 227 1 934 4 814 3 636 x x 1,07
2006 1 389 37 3 954 924 3 130 2 625 x x 0,86
2007 1 510 42 2 1 437 1 975 4 619 3 697 183 728 1,02
2008 1 654 61 4 1 839 1 776 3 495 3 047 94 713 1,25
2009 1 561 69 1 1 942 1 092 2 914 3 114 120 811 1,22
2010 1 207 68 3 1 832 998 2 497 2 607 105 813 1,16
2011 1 240 72 8 1 517 536 2 557 2 360 94 673 1,01
2012 1 209 85 11 2 487 760 2 862 2 490 103 795 1,65
2013 911 69 22 1 766 240 1 998 1 458 110 820 1,35
2014 875 121 16 1 810 288 1 525 1 883 143 730 1,66
2015 840 160 31 2 174 304 1 921 2 116 123 876 1,65
2016 1 076 207 20 2 312 371 2 288 1 911 95 904 1,63
2017 988 238 26 2 601 326 1 859 1 926 104 823 1,65
2018 1041 288 34 1 762 455 2251 2032 161 896 1,37
2019 895 312 30 2176 451 1734 1462 138 703 1,86

Lov zvěře odchytem KH + Čáslav


Rok zajíc bažant
2000 22 475
2001 27 480
2002 53 458
2003 - 384
2004 27 100


Základní údaje o honitbách v působnosti MÚ Kutná Hora

Výměra honební plochy
Druh honební  plochy celkem ha Z toho obora Z toho bažantnice
Zemědělská půda 38 017 8 199
Lesní půda 16 117 134 153
Vodní plocha 572 0 1
Ostatní pozemky 1 121 0 21
celkem 55 827 142 374


Obhospodařování honitby
Vlastnický vztah honitba obora bažantnice
počet ha počet ha počet ha
vlastní 8 7 728 1 142 0 0
společenstevní 36 47 995 0 0 1 194

Způsob využívání honitba obora bažantnice
počet ha počet ha počet ha
ve vlastní režii 4 5 146 0 0 0 0
pronajatá 40 50 631 1 142 1 194


Normované a minimální stavy zvěře
Druh zvěřenormovaný stavminim. stavha
Jelen evropský000
Daněk skvrnitý119603 329
Muflon148500
Srnec evropský2 4361 02855 044
Prase divoké1108315 272
Zajíc polní4 7992 43342 442
Bažant4 8922 22441 608

Základní údaje o honitbách v působnosti MÚ Čáslav

Výměra honební plochy
Druh honební  plochy celkem ha Z toho obora Z toho bažantnice
Zemědělská půda 12 675 22 0
Lesní půda 3 926 218 0
Vodní plocha 114 5 0
Ostatní pozemky 423 142 0
celkem 17 138 387 0


Obhospodařování honitby
Vlastnický vztah honitba obora bažantnice
počet ha počet ha počet ha
vlastní 5 3 127 2 387 0 0
společenstevní 13 14 011 0 0 0 0

Způsob využívání honitba obora bažantnice
počet ha počet ha počet ha
ve vlastní režii 9 7 105 2 387 0 0
pronajatá 9 10 033 0 0 0 0


Normované a minimální stavy zvěře
Druh zvěřenormovaný stavminim. stavha
Jelen evropský200105382
Daněk skvrnitý7669894
Muflon000
Srnec evropský77327516 642
Prase divoké000
Zajíc polní2 00778615 254
Bažant2 11076314 798

 

© All Rights Reserved OMS KH 2012, web design: StaTom