znak omsOkresní myslivecký spolek  Kutná Hora
Aktuality
 
 
WEB počítadlo:

OMS informuje.


Pozvánka na CLEVER Mirage Cup - 05.06.2021 střelnice MS Dymokury ve Svídnici

Vážení přátelé brokové střelby,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval jménem pořadatelů KOSTELECKÝ s.r.o. a MS Dymokury na střeleckou soutěž v americkém trapu, která se koná na střelnici MS Dymokury ve Svídnici (okr. Nymburk) v sobotu 5. června 2021.
Propozice soutěže viz přiložený program.
Milan Šimůnek Tel.: 603 848 343

Školení prohlížitelů zvěřiny 2021

Vypsali jsme termíny na květen pro základní (12.-13.5.2021) i pokračovací (18.5.2021) školení. Vzhledem k protiepidemickým opatřením budou tentokrát kurzy probíhat online. Níže přikládám odkazy, kde jsou informace ke kurzům včetně elektronických přihlášek. Další kurzy se budou konat pravděpodobně až na podzim.
Základní kurz:
https://www.vfu.cz/cz/myslivecka-verejnost
Pokračovací kurz:
https://www.vfu.cz/cz/dalsi-skoleni-prohlizitelu-zveriny

Jarní svod - zrušeno (17. 4. 2021)

Jarní svod 17.4.2021 se ruší, nový termín bude stanoven pouze v případě většího zájmu majitelů psů
a samozřejmě až to nařízením vlády bude umožněno.

Podepisujte petici za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří.

ČMMJ, z.s. připravila Petici za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří (viz níže a příloha). Obracíme se na vás proto s prosbou o vyplnění petičního archu a zajištění podpisů na nich. Rovněž prosím požádejte Vaše známé, kamarády a všechny, kteří mohou připojit svůj podpis a Petici tak podpořit. Situace v myslivosti v návaznosti na nový zákon je velmi vážná. Jedná se zde opravdu o hodně. Prosím, neberte to na lehkou váhu a podpořte petici.
Budeme rádi, pokud vyplněné petiční archy zašlete na OMS Kutná Hora, odkud budou zaslány na ČMMJ Praha. Celý text petice a podpisové archy jsou přílohou této zprávy. Najdete je ke stažení na webových stránkách ČMMJ.

Výkon práva myslivosti 3. 2021 - info pro myslivce

Výkon práva myslivosti je povolen.
Samostatný lov ve dne i v noci je povolen. Společné lovy jsou zakázány, rovněž i veškeré zkoušky.
Dokument najdete zde.

Povinnost vyšetření divokých prasat - dokument KVS 2021

Dokument najdete zde.

Nabídka bažantů 2021

Každoročně odchováváme bažantí zvěř určenou na zazvěření honiteb i na lov. V loňském i letošním roce situace díky pandemii Covid 19 distribuci příliš nepřeje a nám zbývá poměrně velké množství dospělé kvalitní bažantí zvěře. Chtěla bych nabídnout mysliveckým spolkům na Vašem okrese možnost odkoupit bažantí zvěř na zazvěření honiteb, chovná hejna nebo i na hony.
Individuální ceny dle odebraného množství.
Ludmila Burdová tel. 775 701 674, Černičí u Čechtic.

Sčítání zvěře 2021


Informace najdete v příloze.

Doby lovu platné od 1. ledna 2021


V příloze je vyhláška.

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021

Upozorňujeme na změny týkající se myslivosti v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů. Ty zahrnují zpřesnění formulací pravidel pro použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře.
V příloze je uveden výtah z metodiky.

Kurz myslivosti 2021/2022.

Počátkem roku 2021 (leden, únor-podle epidemiologické situace) bude zahájen kurz myslivosti,
přihláška je ke stažení ZDE.
Přihlášky posílejte nejpozději do 15.12.2020 na edrovaradka@seznam.cz, více informací na tel. 778 528 088.

Sdělení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
k aktuální nákazové situaci u afrického moru prasat - 2020

Sdělení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
k aktuální nákazové situaci u afrického moru prasat


NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
žádanka a objednávka na vyšetření

Stanovisko MZ myslivost-COVID 2020 - aktualizováno 26. 10. 2020

Info je zde
a ještě
usnesení vlády-1102
a
usnesení vlády-1103

Úhrada členských příspěvků na rok 2021

Pro platbu členských příspěvků prosíme využívejte v tuto dobu zejména bezhotovostní platbu bankovním převodem. Číslo účtu OMS Kutná Hora je 441723319/0800.
Pro rok 2021 zůstává výše příspěvků stejná jako v roce 2020 . V platebním příkazu prosím použijte celé rodné číslo jako variabilní symbol, konstantní symbol 0308, poznámka k platbě ČP 2021.
Platit můžete až na 3 roky, v tomto případě prosím upravte poznámku k platbě např. ČP 2021-23.
V případě dotazů neváhejte zavolat na tel. číslo OMS 778 528 088.

Školení mysliveckých hospodářů 2020

Pozvánka je zde

Volby do předsednictva MR a DR ČMMJ 2020

MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/ a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb, volby do Předsednictva MR ČMMJ, z.s. (předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu) a volby do DR ČMMJ, z.s. pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025 (uveřejněno na webu ČMMJ). Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení).
V příloze naleznete kandidátky do Předsednictva Myslivecké rady a do Dozorčí rady ČMMJ, z.s.
Dále jsou přiloženy závazné vzory pro Zápis z provedené volby okresních mysliveckých spolků (zástupců jednotlivých OMSů v krajích) pro volbu členů Myslivecké rady ČMMJ, z.s. za kraje a čestné prohlášení nově zvoleného člena MR ČMMJ, z.s.
Po uskutečněné volbě zašlete na sekretariát ČMMJ, z.s. originál podepsaného Zápisu (není nutno ověřit podpisy) a čestné prohlášení nově zvoleného člena MR ČMMJ, z.s. s termínem do 15. 10. 2020.
Ing. Jiří Janota, předseda
Dokumenty jsou ke stažení zde ve formátu ZIP

Volby zástupce Středočeského kraje do MR ČMMJ 2020

Dokument je zde

Specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře

Nový termín "Specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře" (první školení) je 22. a 23. 9. 2020. Školení pořádá OMS Mladá Boleslav ve spolupráci s ICV VFU Brno, pozvánka a přihláška jsou v příloze. Pozvánka a přihláška.

Pozvánka a informace Volby do orgánů Okresního mysliveckého spolku Kutná Hora

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

Hodnocení trofejí zvěře ulovené v roce 2019 - ZRUŠENO

Vzhledem k současní situaci a nemožnosti konání chovatelské přehlídky na zámku Kačina se hodnocení trofeji
v letošním roce NEUSKUTEČNÍ.

SOUČASNÁ OPATŘENÍ NEZAKAZUJÍ VÝKON PRÁVA MYSLIVOSTI

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.
Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.
Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena..

Pozvánka na Seminář - Tradice a současnost v myslivosti

Tradiční seminář, který se koná 27. března 2020 na Hospitalu Kuks Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 29. února 2020 na e-mail: pesakova.helena@centrum.cz nebo na adresu :
Helena Pešáková, Josefa Šíra 561, 543 01 Vrchlabí
Info a pozvánku najdete zde.

Vyhláška - doby lovu 2020.

Vyhláška MZe. číslo 323 ze dne 29. Listopadu 2019, kterou se mění vyhláška číslo 245/2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020. Čtěte zde

Nabídka pojišťovny Halalli.

Nabídka pojišťovny Halali pro členy ČMMJ-sleva 25 % na pojištění majetku (rod. dům, domácnost, chata..)+ úhrada členských příspěvků včetně pojištění pro člena ČMMJ na rok zdarma.
Více se dozvíte na webu Halali..

Nabídka pojištění - Společný lov.

Začíná hlavní lovecká sezóna. Pan předseda Ing. Jiří Janota apeluje na bezpečnost honů a doporučuje Vám uzavření pojistky pro zamezení jakýchkoliv negativních událostí. Pojišťovna Halali je tady pro Vás a nabízí speciální pojištění „Společný lov“ . Pojištěním získáte ochranu všech účastníků honu proti újmám na zdraví, vzniklých při nezjištění viníka střelného zranění.
Více se dozvíte v dopise, který je v příloze..

Školení mysliveckých hospodářů 2019.

Zveme Vás na školení mysliveckých hospodářů, které se uskuteční na čtyřech místech po republice.
Info a pozvánku najdete zde.

Memoriál Karla Podhajského Jaroměřice nad Rokytnou.

Oms Třebíč vás zve 4. 10. - 6. 10.
Info najdete zde.

Memoriál Richarda Knolla.

Memoriál Richarda Knolla 45.ročník. Zámek Bartošovice 31. 8 . - 1. 9. 2019
Info najdete zde.

Pozvánka na MFV 2019 Nymburk

Memoriál Františka Vojtěcha Loučeň 13. - 15. září
Info najdete zde.

Resort Radejov - AKCE 2019

Informace o akčních cenách odlovu daňčí zvěře v oboře Radějov
https://www.resortradejov.cz/akce-sezony-2019-lovecke-balicky.

Cestovní pojištění se slevou 30%.

Ve spolupráci s Pojišťovnou VZP nabízíme všem myslivcům a jejich rodinným příslušníkům, přátelům a známým jedinečnou možnost sjednat si cestovní pojištění se slevou 30%.
Přihlašte se na stránky pojišťovny Halali www.halali.cz a jednoduše z domova si sjednejte cestovní pojištění.

Výkup ulovené zvěře.

Celoroční výkup za hotové s odvozem plakát najdete zde.

Ukázky vábení - Kluky.

Na střelnici Kluky proběhly ukázky vábení a prode vábniček.
Článek o akci z 13. dubna najdete zde.

Efektivní záchrana srnčat 2019

Protože se blíží doba sklizně pícnin, zasílám v příloze články z aktuálního čísla časopisu Myslivost, řešící problematiku ochrany srnčat při sklizňových pracích.
Článek je zde.

Celostátní přebor na loveckém kole 2019

OMS Blansko 12. května 2019 na střelnici na střelnici Sudický dvůr v Sudicích.
Plakát a propozice.
Zobrazit na MAPĚ

Pojištění psa.

V poslední době se velmi často členové informují na připojištění psa k základní pojistce Minimum v rámci členství v ČMMJ.
Samozřejmě to lze a rádi všem členům psa připojistíme. Lze zvolit variantu Standard nebo Exclusive..
Lze pojistit i online na webu www.halali.cz
Ing. Jiří Tesař, obchodní ředitel.
tel.: 602 720 280 e-mail: tesar@halali.cz

Ukončení zástřelného - liška.

SVS Kutná Hora upozorňuje na ukončení výplaty zástřelného za lišky v roce 2019 a to z toho důvodu, že již potřebné množství vzorků mají k dispozici.

Seminář na Kuksu 16. 3. 2019 o myslivosti a zvěři

Dne 16.3.2019 pořádáme odborný seminář pro mysliveckou veřejnost.
Vice info zde.

Seminář na Kuksu 29. 3. 2019

Pozvánka na tradiční seminář na Kuksu a současně prezentace Řádu sv. Huberta..
Na bližší informace se můžete podívat na Seminář.
Řád sv.Huberta.

Předvánoční slevy pro myslivkce

Před nastávajícími Vánocemi si dovolujeme Vašim členům nabídnout možnost nakoupit lovecké/myslivecké oděvy, obuv a další doplňky s 10% slevou. Jsme specializovaný lovecký komplex z Nové Vsi u Kolína (3km) s kamennými prodejnami s loveckým vybavením a rozsáhlou nabídkou zbraní a střeliva.
Na bližší informace se můžete podívat na našich webových stránkách -www.fishhunt.cz.
Současně si Vám dovolujeme ZDARMA nabídnout prostory pro Vaše případné výroční schůze, porady, rodinné oslavy myslivců, různá setkání a další....
Detailněji v letáku.

Halali - motivační akce 2019.

Týká se možnosti získat zdarma roční předplatné časopisu Myslivost, podmínkou je uzavřít smlouvu na pojištění majetku (rodinný dům, domácnost) nejméně v hodnotě 2 500 Kč za roční pojistné.
Podmínky jsou detailněji uvedeny uvedeny na letáku.

Společná petice s Českou společností ornitologickou.

Více informací najdete na webu CMMJ.

Hradecký nůž 2018

Mezinárodní prodejní výstava nožů a chladných zbraní.
Plakát je v příloze.

Příspěvky na myslivecké hospodaření

Příspěvky na myslivecké hospodaření podléhá nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (v příloze spolu s formulářem žádosti) a pro náš okres tyto příspěvky řeší KÚ Středočeského kraje Ing. Miroslav Šusta (tel. 257 280 925).
Příohy:
Nařízení vlády.       Žádost s formulářem.

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 8. 11. 2018 vydané k zamezení šíření nákazy AMP

Mimorádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy AMP.
Dokument je v příloze.

Vláda schválila zástřelné za divoké prase - 2018

Výňatek z předkládaného materiálu, který byl schválen vládou:
§ 41b
Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého
(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého v souladu se zákonem o myslivosti
(2) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce34) překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za 3 hospodářské roky bezprostředně předcházející hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud u nově uznaných honiteb chybí údaj o odlovu prasat divokých za některý z 3 předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr odlovu prasat divokých za 3 předchozí hospodářské roky hodnota 3 kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů
(3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s ocasem.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018
Nařízení vlády-zástželné je zde.

Mimořádná veterinární opatření k moru prasat - říjen 2018

Státní veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření afrického moru prasat (AMP) na území ČR, která nově definují několik omezení vztahujících se k dovozu loveckých trofejí, vývozu živých prasat z ČR a používání sena a slámy ze zemí s výskytem AMP. Nařízení nově zakazuje dovážet za účelem zhotovení loveckých trofejí těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře. Dále se rovněž zakazuje používat v chovech prasat domácích seno a slámu, které pocházejí ze zemí, které jsou zasaženy AMP. Oba zákazy se týkají států, ve kterých se vyskytuje AMP v chovech prasat domácích nebo u prasat divokých, tedy ze zemí, které jsou uvedeny v příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU Jeho aktuální znění. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1512&from=EN.
Dalším novým opatřením je zákaz odesílat živá prasata divoká z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí.

Školení - stanovení věku ulovené spárkaté zvěře - 2018

Podrobné info je v příloze.

Africký mor prasat - informace SVS - říjen 2018

Podrobné info je v příloze.

Sokolnické setkání a hody v Církvici

Myslivecký spolek Lověna Jakub Církvice vás srdečně zve na 6. sokolnické setkání a zvěřinové hody 29. 9. 2018.
Podrobné info je na plakátu.

Myslivecký seminář

OMS Kolín pořádá dne 27.10. 2018 v Kolíně Myslivecký seminář. Pro všechny členy ČMMJ je vstup ZDARMA,
připraveno je i drobné občerstvení a závěrečné losování o výherní ceny.
Podrobné info jsou na plakátu.

Den otevřených dveří v loveckém resortu FISH&HUNT v Nové Vsi I u Kolína

Den otevřených dveří v loveckém resortu FISH&HUNT v Nové Vsi I u Kolína, které se koná ve dnech 12.-14.10. 2018. Srdečně zveme všechny lovce a myslivce, pro všechny návštěvníky bude připraveno zvěřinové pohoštění, ukázky a prezentace našeho sortimentu - lovecké oděvy, obud a doplňky, zbraně a střelivo a další příslušenství. Pro návštěvníky je připravena 10% sleva na oděvy, obuv a vybavení.
Podrobné info jsou na plakátu.

Členské poplatky od roku 2019

Sborem zástupců byl dne 9. června 2018 schválen návrh na zvýšení členských příspěvků (ČP) od roku 2019 s realizací od 1. 10. 2018. Do 30. 9. 2018 je členský příspěvek na rok 2019 a následující roky ve stávající výši. Dovýběr u již předplacených ČP nebude prováděn. Tzn., kdo si zaplatí ČP na rok 2019 a následující roky do konce letošního září bude platit stávající výši. Kdo bude platit až v říjnu, bude platit ČP již zvýšené.
Schválené zvýšení členského příspěvku od r. 2019 s realizací od 1.10.2018 (MINIMUM) Podrobnosti jsou zde.
 základní ČPsnížený ČP I.snížený ČP II.(lesníci)
OMS540255540
Halali2502500
Sekretariát205140205
FPR ČMMJ555
Celkem1000650750

Protilátky proti viru Aujeszkyho choroby má v ČR asi pětina prasat divokých.

Podrobnosti jsou v dokumentu Státní veterinární správy.

Školení pro MS/HS týkající se GDPR 2018.

Od 25. května 2018 vstoupí v platnost Obecní nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Toto nařízení se týká všech, kdo zpracovávají osobní údaje. To znamená, že se to týká všech mysliveckých sdružení a honebních společenstev. Protože toto nové nařízení přináší nemalé sankce, je potřeba tomu věnovat pozornost a péči.

Okresní myslivecký spolek se rozhodl pro své myslivecké spolky a honební společenstva uspořádat bezplatné školení, týkající se otázky GDPR. Toto školení by se konalo počátkem května ve Zbraslavicích, trvalo by asi 2 – 3 hodiny a každý účastník by obdržel zpracované dokumenty pro potřebu své organizace.

Zájemce o toto školení prosím o nahlášení do 25. 4. 2018 na tel. čísle 778 528 088 (OMS K.Hora) nebo emailem na adrese: edrovaradka@seznam.cz , tak, aby bylo možné zajistit celkovou organizaci školení.
Přesné datum školení bude upřesněno.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - leden 2018.

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky.
Podrobnosti jsou zde

Upozornění Krajské veterinární správy SVS pro Středočeský kraj.

Upozorňujeme, že, pokud se uživatel honitby rozhodne pro použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře, musí mít pozitivní výsledek vyšetření na parazity nebo pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře, zaznamenané soukromým veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou.
O použití léčivých přípravků musí být písemně informováni uživatelé všech sousedních honiteb a příslušná Krajská veterinární správa SVS., a to nejpozději do 15.1.2018. Antiparazitární přípravky lze použít v termínu od 5.2.2018 do 23.2.2018.
Dále upozorňujeme na možnost vyplacení zástřelného, nebo nálezného za lišku ( 380 Kč )do odvolání - vyšetření na vzteklinu a nálezného uhynulých zajíců ( 150 Kč ) – vyšetření na tularémii a brucelózu.

Ukončení příjmu vzorků krve a zástřelného na ACH.

Upozorňujeme na základě sdělení veterinární správy na ukončení příjmu vzorků krve zastřelených divokých prasat na ACH a s tím spojeného proplacení zástřelného.
Vzorky budou přijímány z prasat střelených do 31.12.2017 včetně, tedy žádost o proplacení, žádanka o vyšetření a vzorek je možno přijmout na místě pro příjem vzorků NEJPOZDĚJI VE STŘEDU 3.1.2017.
Vzorek na trichinu a pírko se stále posílá k vyšetření i v r. 2018, jako v minulých letech.

Mezinárodním odborném semináři o africkém moru prasat.

Na přiloženém odkazu naleznete videozáznamy z jednotlivých referátů, které byly předneseny na Mezinárodním odborném semináři o africkém moru prasat.
http://www.cmmj.cz/AFRICKY-MOR-PRASAT/Videozaznam-ze-seminare-o-AMP.aspx
Tento seminář pořádala Českomoravská myslivecká jednota za podpory Zlínského kraje 7. listopadu 2017 v Luhačovicích.

Nové podmínky vnadění černé zvěře

Vyzývám k prostudování nařízení SVS a jeho dodržování.
Bc. Vladimír Vaňhal
referent odboru
odbor životního prostředí
Městský úřad Kutná Hora tel.: +420 327 710 273
Více informací najdete zde

Odborný seminář ČMMJ

Odborný seminář s mezinárodní účastí na téma AFRICKÉHO MORU PRASAT (ČMMJ)
Více informací najdete zde

Sika - problém nebo spása naší myslivosti? (MZe, KMLZ FLD ČZU)
Prase divoké a Africký mor prasat - nová výzva pro myslivecké hospodaření, dva termíny (MZe, KMLZ FLD ČZU)
Více informací najdete zde

Změna v metodice - KVS Kutná Hora říjen 2017.

Změna v metodice kontroly zdraví, odběr krve divokých prasat a zástřelné.
Dopis pro OMS-zástřelné
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj ( KVSS ) sděluje, že vzorky pro vyšetření na Aujezskyho chorobu se budou odevzdávat jen v sídle okresního pracoviště KVSS – inspektorátu – každého okresu, vzhledem k administraci příjmu vzorku, žádostí a později vypláceného zástřelného.
Žádost o proplacení ulovených divokých prasat
ACH-Objednávka laboratorního vyšetření divokých prasat na Aujeskyho chorobu

Dovolujeme si Vás informovat o školeních prohlížitelů zvěřiny, která Institut celoživotního vzdělávání VFU Brno pořádá v druhém pololetí roku 2017.

Více informací najdete zde

Pojišťovna Halali informuje - Nové produkty 2017.

Nové produkty pro členy ČMMJ 2018
Pojištění společného lovu

Celostátní přebor v loveckém desetiboji 2017.

Střelnice Kroměříž, více info zde

Finále závodu CZUB Tour 2017.

Finále závodu CZUB Tour 2017 ve střelbě na běžící terč - stčelnice OMS v Kroměříži. více info zde

Africký mor divokých prasat - 2017.

Informaci státní veterinární správy čtěte zde.

Stanovisko ČMMJ k současné situaci výskytu Afrického moru prasat v ČR čtěte zde.

Mimořádná veterinární opatření SVS ČR k Africkému moru prasat
Oficiální znění mimořádných veterinárních opatření.
Objednávka laboratorního vyšetření je ke stažení zde.
Sledujte dál webové stránky ČMMJ s aktuálními informacemi. Situace se stále vyvíjí.

Aktuální nařízení k zamezení šíření nákazy africkým morem prasat - 20. 7. 2017.
Upozorňujeme na změny nařízení uvedené v příloze č. 3 Soubor *.zip ke stažení.

Informace Mu Kutná Hora 31. 7. 2017
Vyzývám k důkladnému prostudování uvedeného dokumentu, i dalších, v něm uveřejněných odkazů a k zodpovědnému přístupu k nastalé situaci !!!!!!!!!!!
Pro úplnost připomínám, že pověřené území ORP Kutná Hora se nenachází v oblasti intenzivního lovu prasete divokého. Nic to však nemění na faktu, že po dobu platnosti Mimořádných veterinárních opatření není třeba žádat o odlov prasete divokého dle § 36 odst. 5, ani podle § 39 zákona o myslivosti a možnost lovu prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví spolu s možností využití zakázaných způsobů lovu vyplývá přímo z veterinárních opatření
Vzhledem k tomu, že jsou k věci vydávána stále nová nařízení a jiné dokumenty, doporučujeme průběžně sledovat webové stránky SVS..
Možnost lovu prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví spolu s možností využití zakázaných způsobů lovu vyplývá přímo z veterinárních opatření.
Současně přikládám i úplné znění nařízení státní veterinární správy. Příloha 1   Příloha 2

Nabídka odlovu trofejové zvěře 2017.

Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou poplatkového lovu na jelení a dančí trofejovou zvěř na rok 2017/18,pokud by jste měli zájem všechny podrobnosti o lovu a cenách najdete na webu www.resortradejov.com nebo vám rádi odpovíme na tel.+420 702 000 893.
Jaroslav Klimeš
Správce Obory a Resortu Radějov + 420 702 000 893

Výkup zvěřiny 2017.

Jsme firma Bidfood s.r.o. Velké Meziříčí zabývající se výkupem zvěřiny.
Platný ceník výkupu zvěřiny pro loveckou sezónu 2017/18.
Zvěř svážíme po telefonické domluvě. Leták si prohlédněte zde.
Pavel Kratochvíl tel. 724 315 149

O pohár hradu Rychmburk.

Dvoudenní soutěž v polní a vodní práci ohařů 5. - 6. 8. 2017.
Podrobné informace najdete zde.

Ochrana zvěře během senoseče 2017.

Webový portál senosec.czu.cz, který zprostředkovává kontakt mezi myslivci, zemědělci a dobrovolníky při ochraně zvěře během sečí.
Podrobné informace najdete zde.

Zkoušky z myslivosti 2017.

V sobotu 18. 3. 2017 se uskutečnily zkoušky z myslivosti OMS Kutná Hora. Na zkoušky se přihlásilo sedm uchazečů, ke zkouškám se jich však dostavilo pouze šest. Z těchto šesti adeptů zkoušky úspěšně složilo pět, jeden neuspěl
ze tří předmětů. Nejlepší znalosti prokázala Ing. Martina Zbránková, která jako jediná prospěla s vyznamenáním.
Fotky ze zkoušek jsou ve fotogalerii na tomto webu.

Fomei CUP 2017.

Střelecká soutěž pro mládež 2017
Podrobné informace jsou zde.

Pozvánka na parkúr 2017.

Okresní přebor ve střelbě Kněžičky - Nymburk 29. dubna 2017
Podrobné informace jsou zde.

Lesnicko-myslivecký seminář Středočeského kraje 2017.

Vážení myslivečtí přátelé,
„Lesnicko-mysliveckém seminář“ se bude konat dne 14. 3. 2017 na Krajském úřadu Středočeského kraje od 10:30. Seminář bude zaměřen na aktuální dotační podpory do lesního hospodářství a myslivosti dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Dále budou prezentovány informace o návrhu připravované dotační podpory lesního hospodářství z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2017. Podrobné informace jsou zde.

Nabídka soli 2017.

Vážení myslivečtí přátelé,
dovoluji si nabídnout pro potřeby mysliveckých spolků přírodní kusovou sůl v řezaných blocích cca. 32 kg, které vydrží i značnou nepřízeň počasí a jsou velmi vhodné pro předkládání zvěři. Cena je bezkonkurenční. Sůl dovážíme přímo od výrobce v kamionových množstvích především pro hospodářská zvířata, což umožňuje dosáhnout velmi příznivé ceny.
Na požádání zašleme atesty, které umožní tuto sůl používat jako potravinový doplněk pro bio účely. Sůl je k odběru na našem rodinném statku Bražná, obec Svatý Jan, okres Příbram. Případnou dopravu lze zajistit.
S předkládáním zvěři uvedené kusové soli máme i jako myslivci velmi dobré zkušenosti. Bloky lze dělit řezáním či sekáním, nicméně velikost bloků je dimenzována tak, že jej případní nenechavci jen obtížně odnesou a zvěř ani dobytek s ním nepohybuje. Déšť tuto přírodních sůl na rozdíl od lisovaných bloků prakticky nerozpouští a vydrží na místě velmi dlouho.
S pozdravem „ Myslivosti zdar“ Ceník pro vás.

Sčítání zvěře 2017.

Určení termínu pro sčítání zvěře a pokyny. Pokyny ke sčítání zvěře.

Seminář tradice a současnost myslivosti.

Pozvánku a přihlášku najdete pod odkazem vpravo. Pozvánka a informace

Ptačí chřipka 2016 - Informace státní veterinární správy.

Informace pro drobné chovatele a pro veřejnost.
Tady jsou informace pro veřejnost.
Zde pro drobné chovatele

Kalendáře na OMS

OMS nabízí kalendáře s mysliveckou tématikou.
Stolní kalendář je za cenu 80,- Kč a nástěnný kalendář za 120,- Kč.
Tady si je můžete prohlédnout.

Zkoušky pro myslivecké hospodáře - říjen 2016

V pátek 21. 10.( písemná část) a v sobotu 22. 10. (ústní část) se konaly zkoušky pro myslivecké hospodáře.
Zkouškám se podrobilo celkem devět uchazečů, z toho jich u zkoušek uspělo sedm - pět jich prospělo a dva prospěli s vyznamenáním.
Jeden uchazeč si bude muset koncem listopadu zkoušku zopakovat ze IV. skupiny předmětů a jeden bohužel neprospěl ze tří skupin předmětů a zkoušku již nebude moci opakovat. Fotky ze zkoušek jsou ve fotogalerii.

Seminář

Zásady správného přikrmování a vnadění zvěře ve vztahu ke škodám působeným na zemědělských plodinách, lesních porostech a zdravotnímu stavu zvěře
Seminář se uskuteční ve čtvrtek 27. října 2016 od 9.00 hodin v zasedací místnosti FLD ČZU Praha,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
Účast na semináři je zdarma

Seminář

Zásady správného přikrmování a vnadění zvěře ve vztahu ke škodám působeným na zemědělských plodinách, lesních porostech a zdravotnímu stavu zvěře", který pořádá Katedra myslivosti a lesnické zoologie ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, a který se uskuteční 27.10. 2016 v Praze.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
Účast na semináři je zdarma

Sněm OMS ČMMJ v Kutné Hoře a ukázka vábení srnčí zvěře.

Dne 2.června 2016 se konal na chatě MS Kluky sněm OMS ČMMJ v Kutné Hoře.
Zde vystoupili v poměrně dlouhém programu o vábení zvěře pánové Svoboda a Hrdlička. Toto vystoupení bylo přítomnými členy velice kladně hodnoceno.
Při ukázce vábení srnčí zvěře, byla předána i v písemném projevu napsaná osnova.
Bohužel, ale asi bude jenom přínosem pro Ty, kteří se ukázek zúčastnili..
Ale protože jsme slíbili, že bude osnova bude vyvěšena na našich webových stránkách, tak činíme.
Osnova vábeni

Zásady ochrany lesních porostů proti kůrovcům 2016

Zásady ochrany lesních porostů proti škodlivému působení kůrovců lze obecně shrnout do tří bodů a také je třeba je důsledně dodržovat.
Podrobné informace najdete zde.

Mládežnická soutěž ve střelbě.

Informace o FOMEI CUPU 2016. Je to mládežnická soutěž ve střelbě vyhlášená ve spolupráci mezi ČMMJ a firmou FOMEI. V příloze najdete propozice soutěže, plakát a přihlášku.
Věříme, že se budou chtít účastnit i mladí střelci a střelkyně z Vašich OMS.

Jitka Sýkorová
administrativní referent MKPO
Podrobné informace najdete zde.

Aujeszkyho choroba u loveckého psa potvrzena v ČR.

V České republice byl po více než roce potvrzen případ nebezpečné nákazy Aujeszkyho choroby u psa.
Vyšetření provedené ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci
potvrdilo výskyt viru u uhynulého labradorského retrívra.
Podrobné informace najdete zde.

Informace k lovu prasete divokého

Lov prasete divokého po 1. 1. 2016, nabytím účinnosti vyhlášky č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o době lovu“).
Podrobné informace najdete zde.

Vyšetření ulovené černé zvěře - změny 2016

Od 1. 1. 2016 je povinnost ke vzorkům svaloviny divočáků pro vyšetření na trichiny přidávat i pírko uloveného kusu.
Je nutno použít novou objednávku, kterou můžete stáhnou a vyplnit přímo v PC.
Přílohy:
informace k vyšetření
Objednávka

Sčítání zvěře 2016

Krajský úřad Stčedočeského kraje určuje termíny sčítání zvěře v roce 2016.
Více informací najdete zde.

Doby lovu zvěře - změny od 1. 1. 2016

Doby lovu jsou uvedeny na tomto webu pod nabídkou „Myslivost“
Změny, kterými se upravují doby lovu najdete zde.

Petice proti zpřísnění zbraňové legislativy.

Vážený pane předsedo, vážená/ý paní/e jednatelko/i, níže přeposílám petici sdružení LEX se kterým spolupracujeme. Jde o včera avizované snahy na zpřísnění zbraňové legislativy, které se z Bruselu promítnou i do zákonů ČR. Petice je bohužel pouze elektronická viz text níže. Prosím o rozeslání na všechny myslivce a střelce na které máte mailové spojení a na všechny myslivecké a střelecké spolky. Stejně jako u petice pro zachování norování jde o Myslivost jako takovou a o všechny držitele zbrojních průkazů. Neomezujme se tedy jen na členy ČMMJ ale oslovte všechny, kdo se o danou tématiku zajímají (střelce, myslivce + kynology – norování).
S pozdravem Myslivosti zdar! Josef Orlovský
Datum: 27. 11. 2015 13:23:00
Předmět: Fwd: LEX - výzva členům a příznivcům

Vážení členové a příznivci sdružení LEX, právě teď nastal okamžik, kdy je třeba, abyste se maximálně zapojili.
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2230-otevreny-dopis-zastancum-prava-na-drzeni-zbrani-v-cele-evrope

Prosíme Vás o šíření tohoto dopisu mezi Vašimi kolegy, kamarády, střelci i nestřelci, kterým nejsou lhostejná občanská práva i svobody. Dopad plánů Evropské komise může postihnout i je (a to nejen příznivce airsoftu a paintballu).
Pokud se pohybujete na Facebooku, podpořte maximálním sdílením tento příspěvek. https://www.facebook.com/gunlex/photos/a.524365140938989.1073741826.142989412409899/992193867489445
Současně si Vás dovolujeme požádat, abyste podepsali a stejným způsobem propagovali tuto elektronickou petici, která má reálnou šanci, že nasbírá statisíce podpisů, čímž se stane zajímavou i pro sedmou velmoc - média. Nebudete věřit, ale do včerejšího dne ji podepsalo pouze 5.531 signatářů z ČR.
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership

Sdružení LEX podporuje pouze tuto elektronickou petici, protože nechce, aby se hlasy rozmělnily do více petic a protože právě tato petice může být využita jako přesně cílený nástroj, kdy signatáři mohou dostat výzvu k celoevropské akci, na kterou budou určitě reagovat. Dnes se koná tisková konference Legis Telum v Bratislavě, o jejím průběhu Vás pochopitelně budeme informovat. http://www.legistelum.sk/komentar-zdruzenia/340-tlacova-konferencia-legis-telum
S pozdravem "Situace je vážná nikoliv však zoufalá!"
Tomáš Trávníček
prezident LEX o.s.
sdružení na ochranu práv majitelů zbraní
Ing. Josef Orlovský - jednatel
Tel.: +420 221 592 962
Fax: +420 224 948 459
Email: jednatel@cmmj.cz
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Jungmannova 32/25
115 25 Praha 1
www.cmmj.cz

Nabídka pronájmu honiteb.

Zdravím Vás, vzhledem k možnosti pronájmu honiteb – Čeřínek (Jihlava) a Hutě (Rožmitál pod Třemšínem), ve vlastnictví držitele honiteb Arcibiskupství pražské, Vám v příloze zasílám bližší informace k pronájmu uvedených honiteb, včetně pravidel výběrového řízení na nájemce honitby. Více na http://www.apha.cz/les#Myslivost
Prosím o přeposlání mezi potenciální zájemce a možné vyvěšení na deskách a webových stránkách OMS. Dále je vhodné upozornit členy, že dobré sledovat stránky www.apha.cz/les#Myslivost kde budou postupně uveřejňovány další honitby k pronájmu.
S poděkováním, Jiří Horák
Dokumenty k nahlédntí jsou zde.

Seminář - Odchyt černé zvěře - listopad 2015.

Užívání odchytových zařízení na černou zvěř - perspektivy a metody.
Více informací a příloha je zde.

Střelecký přebor 25. 10. 2015 - OMS ČMMJ pro Prahu 5 a 6.

Střelecký přebor v brokové střelbě na střelnici v Uněticích pro jednotlivce a družstva MS Prahy 5 a 6..
Více informací a příloha je zde.

Vzorové stanovy MS - 11. 9. 2015.

Návrh na tvorbu stanov MS
Vzorové stanovy pro MS V příloze jsou k dispozice celkem 3 verze vzorových stanov vypracovaných Mgr. Tomáškem pro potřeby MS, které se liší tím, jaké orgány myslivecký spolek zřizuje.
V první verzi jde o výbor a kontrolní komisi (vhodné pro větší spolky),
v druhé verzi je zřízen pouze výbor
ve třetí verzi pouze předseda (vhodné pro spolky pouze o několika členech).
Kromě stanov v příloze naleznete také vzory všech dokumentů, které jsou nutné pro změnu skutečností zapsaných do spolkového rejstříku, stejně jako shrnutí všech povinností, jaké myslivecké spolky mají.
Přílohy jsou na tomto webu v „Dokumentech“

Opatření obecné povahy při nedostatku vody - 12. 8. 2015.

Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží.
Více informací a příloha je zde.

Opatření pro období déletrvajícího sucha - 22. 7. 2015.

Hejtman Středočeského kraje dnes vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 (v příloze)
Více informací a příloha je zde.

Nařízení SVS - ukončení opatření k potlačení brucelozy zajíců.

Více informací je zde.

Natura Viva 2015 Lysá nad Labem - slevové kupóny

Na OMS Kutná Hora jsou k vyzvednutí slevové kupóny pro členy ČMMJ
na Mezinárodní mysliveckou výstavu Natura Viva 2015, která se koná od 19. do 24. 5. 2015 v Lysé nad Labem.
Vyplněný kupón se předloží na pokladně k uplatnění slevy ve výši 40,- Kč na jednu vstupenku.
Plné vstupné je ve výši 140,- Kč, po uplatnění slevy je tedy ve výši 100,- Kč na osobu.

Zkoušky z myslivosti - březen 2015

V sobotu dne 28. března 2015 se uskutečnily zkoušky pro uchazeče o první lovecký lístek. Ke zkoušce se přihlásilo 16 adeptů a také se jich 16 k teoretické zkoušce dostavilo.
Úspěšně zkoušky z myslivosti složilo 12 uchazečů, z toho pouze jeden s vyznamenáním, čtyři bohužel neuspěli vždy z jednoho předmětu. Nejslabší stránkou byly znalosti z kynologie.
Nejlepším adeptem se stal Martin Verner z Golčova Jeníkova, který byl slavnostě pasován předsedou OMS Františkem Bartákem na myslivce.

Pozvánka a informace – volby do orgánů Okresního mysliveckého spolku 2015

Tímto vás srdečně zveme na zasedání okresního volebního sněmu Okresního mysliveckého spolku Kutná Hora,
který se bude konat ve středu dne 15. 4. 2015 od 16. 00 hodin na myslivecké chatě MS Kluky, Nová Lhota.
čtěte zde.

Nařízení KVS . prevence tularemie

Nařízení krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci tularémie zajíců čtěte zde.

Informace k antiparazitární léčbě 2015

Víc k antiparazitární léčbě najdete zde.

Změna podmínek přidělování finančních prostředků do lesnictví a myslivosti.

Vážení,
Ministerstvo zemědělství rozhodlo o změně podmínek přidělování finančních prostředků do lesnictví a myslivosti (viz NV 30/2014 Sb.).
Kontaktujeme Vás, abychom Vám připomněli blížící se termín k ukončení podávání žádostí na „G“ – myslivost a dravce (do 30.9.2014) a K- psi (do 15.11. 2014).
Kontroly „G“ budou muset být provedeny do 10.10.2014.
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/myslivost-a-rybarstvi/prispevky-na-myslivecke-hospodareni/

Zkušební řád pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů.

Nové zkušební řády účinné od 1. 4. 2014 jsou k dispozici na OMS K. Hora za částku 60,- Kč

Myslivecká sdružení a jejich spolková činnost dle nového Občanského zákoníku po 1.1.2014

Od 9. ledna 2014 bude INTERLOV PRAHA, s.r.o., organizovat přednášky pro členy ČMMJ, o.s. na téma Myslivecká sdružení a jejich spolková činnost dle nového Občanského zákoníku po 1.1.2014, podrobné informace najdete
na na webu ČMMJ.
Prosíme vás o pomoc při rozšíření této informace směrem k členům ČMMJ, o.s.

Likvidace povodňových škod v myslivosti.

Pokyny pro zjišťování a likvidaci povodňových škod. Podrobnosti jsou na webu ČMMJ.

Výkup zvěřiny

Vážení uživatelé honiteb, dodavatelé ulovené zvěře, zasíláme Vám aktuální ceník a nabídku výkupu zvěřiny ze zpracovny v Lázních Bohdaneč (Sádka 148, 533 41). Podrobné informace zde.

Informace k otevření zákona o myslivosti 2013

Dne 21. 1. 2013 se uskutečnil seminář na téma „Příprava změn myslivecké legislativy“ pod záštitou náměstka ministra zemědělství Ing. Radka Brauma a MVDr. Miroslava Vodňanského, Ph.D.
Dále se jednání zúčastnili i členové Myslivecké rady (poradní sbor ministra zemědělství pro projednání otázek souvisejících s myslivostí) a zástupci všech organizací, které souvisí s myslivostí a zemědělstvím.
Podrobnosti najdete zde.

Aujeszkyho choroba černé zvěře - pozor na kontakt loveckých psů s divočáky 2013

Informace o výskytu Aujeszkyho choroby u černé zvěře
a kontaktech loveckých psů s divočáky najdete zde.

Myslivecký výzkum o faktorech ovlivňujících drobnou zvěř.
Jedním ze studovaných druhů je i zajíc polní.

Dobrý den všem!
Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá již několik let myslivecký výzkum o faktorech ovlivňujících drobnou zvěř. Jedním ze studovaných druhů je i zajíc polní, kde se, mimo jiné, provádí i genetický výzkum a zjišťování populační struktury u ulovených, uhynutých nebo odchycených jedinců. Veškeré získané výsledky jsou zpětně poskytovány, včetně komentáře, do mysliveckých spolků a mohou tak být využity k budoucímu hospodaření se zaječí zvěří.
Touto cestou si vás dovolujeme požádat o předání těchto informací mysliveckým spolkům. Pokud se v jejich vlastní či pronajaté honitbě zajíc vyskytuje, popř. je i loven, chtěli bychom Vás poprosit o navázání spolupráce při tomto výzkumu.
1) Pro genetické analýzy je nutné pouze odebrat z uloveného nebo uhynulého zajíce špičku slecha (postačí černě zbarvená část, kde je již chrupavka) a u živých odchycených zajíců se provádí stěr z huby speciálními štětečky, které zašleme na vyžádání poštou. Špička slecha se ukládá do uzavíratelných sáčků, které také zašleme na vyžádání. Takto odebrané vzorky je nutné uložit do mrazáku a my si je přijedeme vyzvednout. Na každý obal se vzorkem konkrétního jedince je nutné napsat pohlaví a datum ulovení, nalezení nebo odchycení. Popř. lze uvést také odhadnutý věk pomocí Strohova znaku (záleží na vás a vašich požadavcích).
2) Pokud se někdo bude chtít zapojit také do přesnějšího zjišťování věkové struktury jejich populace, je nutné odebrat min. z 20 % ulovených zajíců jedno světlo. Musí být odebrána celá oční bulva, která se vloží do zkumavky s roztokem formalínu (na vyžádání opět doručíme) a uskladní se při pokojové telotě v temnu. Na zkumavku se opět napíšou identifikační údaje dle Vámi požadované přesnosti (podrobnější informace zájemcům sdělíme). Odebrané vzorky si opět přijedeme vyzvednout.
Kompletní výsledky z těchto analýz budou k dispozici nejpozději v březnu 2013 a vše je zdarma.
Pokud máte zájem zjistit bližší informace o stavu Vaší populace zaječí zvěře a spolupracovat na tomto mysliveckém výzkumu, prosím, kontaktujte náš tým přímo na e-mailu ernst@email.cz nebo na 606 427 547. Bližší informace Vám samozřejmě rádi sdělíme.
Přeji pěkný den a těšíme se na spolupráci! M. Ernst
-- Martin Ernst
Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU v Brně
Zemědělská 3
BRNO
613 00

Hospodaření v agrární krajině – podpora biodiverzity

Cílem semináře je seznámit odbornou i laickou veřejnost s výsledky aktivit zaměřených na podporu biodiverzity v krajině, zejména s významem zavádění biopásů a obnovou některých krajinných prvků ve vztahu k drobné zvěři. Účastníci budou seznámeni s předpokládaným vývojem dotační politiky v souvislosti s podporou biodiverzity, trendy v zemědělské výrobě a možnostmi vyplývajícími z realizace pozemkových úprav. Výstupem by měl být návod, jak dál ve zvelebování naší krajiny.
Čtěte podrobné informace.

Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. hlášení o škodních událostech.

Informace jak vyplnit zápis o škodách pro pojišťovnu. Čtěte dopis od pojišťovny.
Tiskopis pro hlášení škod je k dispozici pod odkazem „Ke stažení“.

Příspěvky na myslivecké hospodaření 2012

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu České republiky na rok 2012 vztahující se k mysliveckému hospodaření.

Průvodní dopis v příloze č.1
Závazná pravidla v příloze č. 2
Žádost ke stažení je zde

Software HONITBY - do 30. 6. 2011 cena 4 000 Kč

Na základě jednání s ČMMJ firma AG info snížila cenu software HONITBY pro členy ČMMJ na 4 000 Kč (bez DPH). Toto snížení ceny je platné do 30.6.2011. Objednávky lze provádět na www.aghonitby.cz s uvedením okresního mysliveckého spolku.
Program bude distribuován v druhé polovině června 2011. Po zahájení distribuce obdrží objednavatel informaci e-mailem. Po následném potvrzení objednávky je teprve vystavena faktura. Objednávka je tedy do potvrzení nezávazná. Na www.aghonitby.cz budou průběžně zveřejňována metodická a informační videa.
Další informace :
Popis programu : www.aginfo.cz/joomla/index.php/programy/honitba

Jak postupovat při zvýšeném úhynu volně žijících ptáků.

Informaci Krajské veterinární správy.
Jak postupovat při zvýšeném úhynu volně žijících ptáků je ke stažení zde.

Pojištění

OMS v Kutné Hoře jako agentura všeobecné pojišťovny Halali a.s. sjednává pojištění nejen pro členy ČMMJ.
Jedná se o pojištění domácnosti standard, nadstandard, pojištění nemovitostí, připojištění úrazů členů ČMMJ. Kontakt OMS tel. 327 512 543, 723 364 322.

 

© All Rights Reserved OMS KH 2012, web design: StaTom